یکشنبه 3 مرداد‌ماه سال 1389
 ادامه میدهم
                       سرگذشت مردی را که هیچ کس نبود
با این همه
تو گوئی اگر نمی بود
     جهان قادر به حفظ تعادل نبود

چون آن درخت که زیر باران ایستاده است..

 

   نگاهش کن

               چون آن کلاغ
                                 چون آن خانه
                                   چون آن سایه
ما گلچین تقدیر و تصادفیم


حسین پناهی