چهارشنبه 4 فروردین‌ماه سال 1389

f:6.3 | ES:1.30 sec | ISO:100 | NIKON D80 | Nikkor 18-135  70mm