یکشنبه 24 خرداد‌ماه سال 1388

f:4.5 | ES:1/25 sec | ISO:1600 | NIKON D80 | Nikkor 18-135 - 35mm |