جمعه 24 اردیبهشت‌ماه سال 1389

f:5.6 | ES:1.40 sec | ISO:100 | NIKON D80 | Nikkor 18-135  135mm