چهارشنبه 18 آذر‌ماه سال 1388

f:6.3 | ES:1/80 sec | ISO:100 | NIKON D80 | Nikkor 18-135  18mm | Hormoz