یکشنبه 1 آذر‌ماه سال 1388

f:5.6 | ES:1/80 sec | ISO:100 | NIKON D80 | Nikkor 18-135  50mm