جمعه 17 مهر‌ماه سال 1388

f:10 | ES:1/15 sec | ISO:400 | NIKON D80 | Nikkor 18-135  18mm |E-Azarbaejan