سه‌شنبه 30 تیر‌ماه سال 1388

f:9 | ES:1/3 sec | ISO:100 | NIKON D80 | Nikkor 18-135  85mm | Tabriz-IRan

Klardasht, 2nd Mill. BC

ظرف سفالی بدست آمده از هزاره دوم قبل از میلاد، منطقه کلاردشت.