چهارشنبه 24 تیر‌ماه سال 1388

f:7.1 | ES:1/800 sec | ISO:400 | NIKON D80 | Nikkor 18-135  80mm | Yazd-IRan