پنج‌شنبه 28 خرداد‌ماه سال 1388

f:10 | ES:1/400 sec | ISO:400 | NIKON D80 | Nikkor 18-135 | HendoRabi Island

لور ، انجیر بنگال ، انجیر معابد و یا مکرزن ( نام آن در بلوچستان ) ، درخت بزرگی است که در جزایر و بنادر خلیج فارس و دریای عمان می روید . تاج بزرگ ، ریشه های آویزان و برگ های درشت و بیضی شکل ، این درخت را از سایر گونه های گیاهی متمایز کرده است . همچنین ریشه های درخت که همچون ساقه های افشان و با پیچ و تاب در پیرامون تنه اصلی به سمت پایین کشیده شده اند ظاهری پیچیده و مرموز به درخت می دهند . درخت لور دارای میوه های نارنجی رنگ به شکل انجیر و به اندازه فندق است که بعضی از اهالی آن را می خورند  این درخت از تیره کائوچوئی به شمار می رود.
منبع: وب سایت دانشگاه بین المللی چابهار