شنبه 9 خرداد‌ماه سال 1388

f:4.8 | ES:1/60 sec | ISO:200 | NIKON D80 |Dareh Gaz-Hormozgan-IRan