شنبه 26 اردیبهشت‌ماه سال 1388

f:6.3 | ES:1/160 sec | ISO:100 | NIKON D80 |Khersin-Siahoo-Hormozgan-IRan