شنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1388

  f:8 | ES:2 sec | ISO:100 | NIKON D80 |Tabriz Museum-Tabriz-IRan