چهارشنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1388

    f:11 | ES:1/100 sec | ISO:320 | 14:20 | NIKON D80 | Siaho-Hormozgan-IRan